Doskalkylator

Doskalkylatorn är ett hjälpmedel för att beräkna vilken dos (volym) som maximalt kan administreras av ett givet preparat.
För den enskilde legitimerade sjuksköterskan kvarstår dock ansvaret att bedöma vilken dos som är rimlig utifrån patientens tillstånd.