9.9. GCS/RLS 85/AVPU

Glasgow Coma Scale

baseras på tre undersökningar, nämligen ögonöppning, verbalt svar, samt motoriskt svar och är en allmänt accepterad metod för att följa förändringar i medvetandegraden hos en traumapatient

Ögonöppning

4 – Spontan

3 – På uppmaning

2 – På smärtstimuli

1 – Ingen reaktion

Verbalt svar

(bästa svar)

5 – Orienterad

4 – Desorienterad, förvirrad

3 – Talar osammanhängande men begripliga ord

2 – Oförståeliga ord, grymtar

1 – Ingen reaktion

Motoriskt svar

(bästa svar)

6 – Lyder uppmaning

5 – Lokaliserar smärta

4 – Undandragande rörelse vid smärtstimulering

3 – Stereotyp böjrörelse vid smärtstimulering

2 – Stereotyp sträckrörelse vid smärtstimulering

1 – Ingen reaktion

Smärtstimulering görs med knogarna mot sternum och observera armarna. Vid misstanke om hög spinal skada kan smärtstimulering ske i käkvinklar eller ögonbryn

Om man vill använda GCS vid misstänkt förgiftning används även annan smärtstimulering: gnuggning av bröstbenet, nyp i trapeziusmuskeln etc

Bästa svaret (= högsta nivån) av respektive undersökning skall noteras

Upprepa undersökningarna om patienten varierar i medvetandegrad


Reaktionsskala RLS85

Kontaktbar:

RLS 1: Kontaktbar utan latens
Vaken, ej fördröjd reaktion, orienterad


RLS 2: Slö eller oklar
Kontaktbar vid lätt smärtstimulering; tilltal, enstaka tillrop, beröring


RLS 3: Mycket slö eller oklar
Kontaktbar vid kraftig stimulering; upprepade tillrop, ruskning, smärtstimulering


Okontaktbar:

RLS 4: Medvetslös
Lokaliserar men avvärjer ej smärta


RLS 5: Medvetslös
Undandragande rörelse vid smärta


RLS 6: Medvetslös
Stereotyp böjrörelse vid smärta


RLS: 7: Medvetslös
Stereotyp sträckrörelse vid smärta


RLS 8: Medvetslös
Ingen smärtreaktion


AVPU

A - Alert, patienten är fullt vaken

V - Voice responsive, slö men reagerar på tilltal

P - Pain responsive, reagerar på smärta

U - Unresponsive, ingen reaktion