9.8. Hjärtstopp vid trauma

Prehospitalt

Vid traumatisk orsak < 15 minuter sedan hjärtstopp alt. om HLR pågår:

Transport mot närmsta sjukhus påbörjas så snabbt som möjligt med pågående HLR, larma – traumatiskt hjärtstopp. Om HLR > 15 minuter utan resultat kan avbrytande övervägas.