9.7. Patient med hjärtpump

Hjärtsviktshjälpmedel – pump som inopereras

  • Minst 3 patiener inom Region Gävleborg har försetts med pump
  • Vid HLR eller annan akut situation, vg se nedan instruktion. Alla medicinska tillstånd förutom akuta hjärtproblem (ex.vis hjärtstopp) hanteras som för patienter utan hjärtpump


Vid problem hörs ett ljudlarm och ett meddelande visas på styrenheten


AKUT SITUATION

Ring ALLTID:

Akut situation THIVA-jour, NKS telenr. 08-51774814

Vid frågor dagtid (08-16) telenr. 073-6998843

Transport snarast via akutmottagning Gävle, Hudiksvall, Bollnäs till Thorax IVA, UAS alt NKS Solna

Det kan vara svårt eller omöjligt att känna patientens puls

Det kan vara svårt eller omöjligt att höra blodtrycket

Utför inte bröstkompressioner, manuella eller mekaniska innan kontakt med thoraxkliniken, nummer se ovan.

OK att defibrillera – ingenting behöver kopplas från

OK att ventilera

OK att ge IV-vätska, övriga läkemedel enligt A-HLR schema

Patienten står på antikoagulantia t ex warfarin (Waran)

Patient och anhöriga har gått utbildning om hjärtpumpen, lyssna på dem!

Medtag extrabatterier, batteriladdare och extra styrenhet till sjukhus om möjligt