9.7. Avbrytande av uppdrag

Styrande dokument

Operativa rutiner SOS Alarm dokument id: 09-47165

Allmänt

SOS-operatör har oinskränkt rätt att larma ut enhet enligt eget beslut. Kvittering, oavsett prioriteringsgrad ska ske omgående oberoende av fastställd anspänningstid.

Har ambulansbesättningen synpunkter på hur SOS Alarm utför sitt uppdrag skall detta framföras till respektive arbetsledning via avvikelse/förbättringssystem utan att påverka det aktuella uppdraget.

Riktlinjer för avbrytande av uppdrag

Patient som vägrar vård


Avbrytande av ambulansuppdrag där en hjälpsökande inte anträffas

Ambulansbesättning anropar dirigent och meddelar att ingen hjälpsökande kan återfinnas på den angivna platsen. Dirigenten ska då:

Denna rutin är nationellt framtagen av SOS- Alarm