9.7. Patient med hjärtpump

Hjärtsviktshjälpmedel – pump som inopereras

  • Minst 3 patienter inom Region Gävleborg har försetts med pump
  • Vid HLR eller annan akut situation, vg se nedan instruktion. Alla medicinska tillstånd förutom akuta hjärtproblem (ex.vis hjärtstopp) hanteras som för patienter utan hjärtpump


Vid problem hörs ett ljudlarm och ett meddelande visas på styrenheten


AKUT SITUATION

Ring ALLTID det telefonnummer patienten har nedtecknat eller i 2:a hand:

VAD koordinator, UAS kontorstid 076-722 50 58

THIVA-jour, UAS, jourtid 018-611 40 11/40 59

THIVA-jour, NKS jourtid 08-517 748 14

Vid frågor dagtid (08-16), VAD koordinator NKS telenr. 073-699 88 43

Transport snarast via akutmottagning Gävle, Hudiksvall, Bollnäs till Thorax IVA, UAS alt NKS Solna

Det kan vara svårt eller omöjligt att känna patientens puls

Det kan vara svårt eller omöjligt att höra blodtrycket

Utför inte bröstkompressioner, manuella eller mekaniska innan kontakt med thoraxkliniken, nummer se ovan.

OK att defibrillera – ingenting behöver kopplas från

OK att ventilera

OK att ge IV-vätska, övriga läkemedel enligt A-HLR schema

Patienten står på antikoagulantia t ex warfarin (Waran)

Patient och anhöriga har gått utbildning om hjärtpumpen, lyssna på dem!

Medtag extrabatterier, batteriladdare och extra styrenhet till sjukhus om möjligt