9.5. Hjärtstopp gravida

Vuxen

Orsak

Lungemboli

Svår eklampsi

Blödning i samband med förlossning

Sepsis

Hjärtsjukdom hos modern, kardiomyopati

Stroke

Fostervattenemboli – pågående värkarbete

Trauma

Specifik fysiologi

(v. cava-ocklusion/kompression)


Specifik behandling

Vid misstanke om eller vid bekräftad smitta av covid-19 rekommenderas HLR utan pocketmask, använd i första hand LMA.


Amb.sjkv


SskÖvrigt