9.5. Hjärtstopp gravida

Vuxen

Orsak

Lungemboli

Svår eklampsi

Blödning i samband med förlossning

Sepsis

Hjärtsjukdom hos modern, kardiomyopati

Stroke

Fostervattenemboli – pågående värkarbete

Trauma

Specifik fysiologi

(v. cava-ocklusion/kompression)


Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk


Anessk

Vid blodtrycksfall efter ROSC:


Övrigt