9.4. Hjärtstopp vid hypotermi

(se även kap. 6.9. Hypotermi)

Riktad undersökning

Snö eller is i luftvägarna?

Svårt att avgöra om hjärtaktivitet finns

Hjärtstopp hos svårt hypoterm patient kan endast konstateras med EKG

Sänkt kroppstemperatur

31°C – blodtrycket svårt att känna

30°C – andningen avtar, AF 5-10/min

28°C – bradykardi, ev VF vid stimuli

27°C – viljemässiga rörelser borta, inga senreflexer, inga pupillreflexer

26°C – de flesta medvetslösa

25°C – ev spontant VF eller asystoli


Behandling Specifik

Vid misstanke om eller vid bekräftad smitta av covid-19 rekommenderas HLR utan pocketmask, använd i första hand LMA.

Amb.sjkv


Ssk


Avstå från HLR på plats kan vara aktuellt om: