9.4. Triagering enl SATS

Styrande dokument

SATS (South African Triage Scale) - Region Gävleborg dokument id: 09-355641

Beskrivning

Alla patienter som bedöms och/eller transporteras med ambulanssjukvården Region Gävleborg ska triageras enligt SATS. Undantaget sekundärtransporter där anestesikliniken är ansvariga samt transporter mellan vårdavdelningar. Triagering eller dokumentation i journalen får aldrig innebära fördröjt patientomhändertagande av allvarligt sjuk patient. I de fall triagering ej kunnat slutföras i ambulans slutförs den om möjligt av ambulanspersonalen, annars kan det ske gemensamt och i dialog med mottagande sjuksköterska.