9.3. Hjärtstopp vid drunkning

Observera! Vid drunkningstillbud som INTE föranleder HLR, se:


Behandling Specifikt

Vuxna

Vid HLR följ algoritm

Barn

Vid HLR följ algoritm