9.20. Mångåkare

Styrande dokument

Handlingsplan mångåkare samverkan mellan Primärvården och VO ambulans Region Gävleborg, dokument id: 03-175112

För att säkerställa att alla patienter som innefattas av mångåkarbegreppet fångas upp görs också årligen en uppföljning enligt nedan:

För att en patient ska innefattas i begreppet mångåkare, har ambulansverksamheten utfört 10 st uppdrag/år.