9.2. Hjärtstopp A-HLR Barn

Barn

CP01

Orsak

Medfödd hjärtsjukdom

Hypovolemi

Elektrolytrubbning

Hypoxi/anoxi (ex drunkning, luftvägshinder)

Hypotermi

Intoxikation

Behandling Specifik

Amb.sjkv


Ssk

Kroppsvikt (kg)

3

5

10

20

30

40

50

vuxen

Volym (ml)

0,3

0,5

1

2

3

4

5

10

Vid VF/pulslös VT som ej svarat på 3 defibrilleringsförsök eller adrenalin:

inj amiodaron (Cordarone) 15 mg/ml , 5 mg/kg max 300 mg som bolusdos i.v/i.o

Kroppsvikt (kg)

3

5

10

20

30

40

50

vuxen

Volym (ml)

1

1,7

3

7

10

13

17

20

Vid hypovolemi:

Kroppsvikt (kg)

3

5

10

20

30

40

50

Volym (ml)

60

100

200

400

600

800

1000


Anessk


Vid återkomst av spontan cirkulation (ROSC):

Övrigt

Placering barnelektroder defibrillator