9.18. Läkarstöd BUS

Styrande dokument

Läkarstöd BUS- samverkan BUS och VO Ambulans, Region Gävleborg dokument id: 01-260553.

Vid livshotande tillstånd och/eller då patienten är instabil och i behov av vård så fort som möjligt, ska patienten transporteras till närmaste akutsjukhus med barnkompetens. Inlarmning sker som vanligt enligt rutin Information/rapportering (kap. 9.16).