9.17. Läkarstöd

Styrande dokument

Läkarstöd- samverkan Primärvård och VO Ambulans, dokument id: 03-469644

Bakgrund

Samarbetet syftar till att skapa ett läkarstöd till ambulansbesättningen för att ge våra patienter rätt vård, bästa möjliga behandling, på rätt vårdnivå i rätt tid

Beskrivning

Kontakt med läkarstöd

Läkarstödet utgörs vardagar kl. 08-17 av respektive hälsocentral/familjeläkarjour, där patienten är listad. Övrig tid utgörs läkarstödet av beredskapsjour inom regionen, oavsett privat eller regional HC/FLJ.