9.16. Information/rapportering

SBAR

Styrande dokument

SBAR, dokument id 09-37376.

Region Gävleborg arbetar utifrån verktyget SBAR och verksamheten har utifrån det som grund också skapat anpassade mallar som stöd vid informationsöverföring.


Stöd vid telefonkonsultation - obstetrik

Styrande dokument

SBAR- mall mellan ambulanssjukvård och förlossningen dokument id 09-235852.

Mallen ska användas som stöd vid kontakt med obstetriken. Ses inte som en journalhandling utan som ett hjälpmedel.


SBAR – mall mellan ambulans och förlossning

S

SITUATION

Problem/anledning till kontakt:

Jag kontaktar dig för att...

Namn och personnummer, geografisk lokalisation

B

BAKGRUND

Kortfattad anamnes som ambulanssjuksköterska har uppfattat från patient eller anhöriga

Tidigare förlossningar, graviditetsvecka.

Smärta/värkar, hur ofta, karaktär, lokalisation.

Vattenavgång, ev. färg.

Vaginal blödning uppskattad mängd

Huvudvärk debut, Kramper, Feber, frossa.

Övrig information av vikt.

A

AKTUELLT STATUS

Uppskattad/synlig/pågående blödning

Cirkulatoriskt status/ ev. vitalparametrar

Smärta/ihållande/intervall/krystar

Barn fött/ barnet mår bra

R

REKOMMENDATION

Beskriv tänkt övervakning, ankomst tid och plats .

Finns behov av högre kompetens.

Finns fler frågor från bm?

Finns information från journal som behöver återges till ambulansbesättningen?

Är ni överens? Är kommunikationen bekräftad?

Inlarmning från ambulans till Akutmottagning i Gävleborg

Styrande dokument
Inlarmning från ambulans till Akutmottagning i Gävleborg dokument id: 09-31550 samt Inlarmning från ambulans till akutmottagning – checklista dokument id: 09-74822.

Inlarmningen till AKM Gävle eller AKM Hudiksvall skall göras i första hand via Rakelradion i duplex. Vid upptaget eller av andra särskilda skäl, använd larmtelefon som tidigare.

Två alternativ:

AKM Gävle – 3261101

AKM Hudiksvall – 3261104

Denna inlarmning ska endast innehålla den mängd information som behövs för att akutmottagningen ska kunna förbereda personal, rum samt informera berörda kompetenser innan ambulansen anländer.

Vid övriga ärenden så som t ex förfrågningar, råd, feedback etc. hänvisas samtalen till ledningssjuksköterska i Hudiksvall och respektive klinik i Gävle och Bollnäs. Detta görs för att akuttelefonen inte ska blockeras av icke akuta samtal. Observera att de kontakterna INTE är till för rapportering av övriga patienter.