9.15. Patienter med beroende/missbruk

Patienter med beroende/missbruksproblematik som söker ambulanssjukvård och som utrycker önskemål om att få hjälp med sitt missbruk ska hanteras enligt nedan: