9.14. Mobila team

Rutinen är regionsövergripande och gäller vardagar mellan kl 08-17. Teamet riktar sig till vuxna patienter som sviktar i sitt hälsotillstånd, med eller utan kronisk sjukdom, men som efter initial bedömning inte ses vara i behov av akutsjukvård eller slutenvård. Insatserna ska inte gälla vårdintyg eller behov av insatser endast pga. social svikt. Minst en av inklusionskriterierna, samt checklista, ska vara uppfylld.

Inklusionskriterier:

Checklista:

Om patienten uppfyller dessa kriterier kontaktas mobila teamet (via respektive nummer) som bedömer om det är en patient som kan hanteras av dem.

Telefonnummer:

Gävle (Gävle kommun): 026-531833

Hudiksvall (Hudiksvall och Nordanstig kommun): 0650-92199

Sandviken (Sandviken kommun): 026-278175