9.13. Hänvisning annat transportsätt

Styrande dokument

Hänvisning annat transportsätt VO Ambulans dokument-id: 10-199182.

Bakgrund

Ambulansverksamheten blir idag utlarmad på uppdrag där det vid ankomst kan göras en bedömning att patienter inte har ett behov av ambulanstransport men det finns ett behov av kontakt med sjukvården. Om bedömning görs att det utan att påverka patientens tillstånd kan användas andra transportmedel kan följande handlingsplan användas.

Beskrivning

Sjuksköterskan som har det medicinska ansvaret i ambulansen bedömer patient och behov av sjukvård utifrån SATS.

Inkluderings PBT

Vuxna

A01 Allergi/Anafylaxi

A04 Främmande kropp

C04 Hjärtsvikt/lungödem

C06 Dehydrering

M06 Neurologiskt bortfall (Stroke/TIA)

M07 Huvudvärk

B04 Illamående/Kräkning

T01 Trauma allmänt

T03 Brännskada/frätskada

T04 Bukskada

T08 Extremitetsskada nedre

T09 Extremitetsskada övre

Ö02 Näsblödning

Ö03 Psykisk ohälsa

Ö06 Infektion

Ö09 Sårskada

Ö10 Elolycka

Ö14 Underlivsbesvär

Ö16 Urinvägsbesvär

Ö17 Extremitetsbesvär

Ö18 Ögonbesvär

Barn

AP01 Allergi

AP05 Viruskrupp

MP08 Huvudvärk

BP04 Illamående/kräkning

TP01 Trauma allmänt

TP03 Bränn-/frätskada

TP07 Extremitetsskada, nedre

TP08 Extremitetsskada, övre

ÖP01 Avföringsbesvär

ÖP03 Psykisk ohälsa

ÖP04 Dålig viktutveckling

ÖP06 Oklar feber/Infektion

ÖP09 Sårskada

ÖP10 Främmande kropp, övrigt

ÖP11 Hälta utan trauma, ledvärk

ÖP12 Diabetes och diabetesrelaterade besvär

ÖP14 Gipsproblem

ÖP16 Underlivsbesvär

ÖP17 Ögonbesvär

Vårdgivarintyg fås genom att ambulanssjukvården gör beställningen av annat transportsätt via sjukresor eller taxi.

Ambulansbesättningen dokumenterar i ambulansjournalen enligt verksamhetens sedvanliga rutiner. Där ska tydligt framgå att bedömningen om hänvisning till annat transportsätt är gjord och på vilket underlag bedömningen är gjord. Ambulansbesättningen behöver inte vänta kvar på plats till annat transport sätt kommer utan den bedömningen görs utifrån uppdraget. Information om att ambulanssjukvården träffat patienten och vilken bedömningen som är gjord kan skrivas ner på de informationsblad som finns i varje fordon och skickas med patienten. Detta är inte en journalanteckning.

I Mobimed dokumenteras under avlämning, annat transportsätt för att kunna utvärdera arbetssättet och att inte dubbeldebitering utgår till patienten.

Patienten bedömd enligt SATS/PBT utifrån ovanstående listor

Adekvat med annat transportsätt ?

NEJ – Transportera med ambulans!

JA

Område Norr/Mitt

Sjukresa 0771-38 39 40

Vardagar 06.00-22.00

Lördagar 07.00-22.00

Söndagar och röda dagar 08.00-22.00

Övriga tider då sjukresor är stängd

Hudiksvall för Hälsingland:

0650-680 00

Ljusdals område:

Lasse Zetterdahl 0651-610 25

Område Syd:

Sjukresa 0771-38 39 40

Vardagar 06.00-22.00

Lördagar 07.00-22.00

Söndagar och röda dagar 08.00-22.00

Övriga tider då sjukresor är stängd

Gävle för Gästrikland:

Gävle Taxi 026-12 90 00

Stor och liten 026-10 70 00