9.1. Generella direktiv

Styrande dokument

Läkemedelshantering VO Ambulans dokument id: 09-32765

Ambulanssjukvården arbetar utifrån generella direktiv. De kompetenskrav som krävs för arbete enligt generella direktiv beskrivs i tre nivåer, Amb,sjkv, Ssk (sjuksköterska) samt Anessk (anestesisjuksköterska).

T (= telefonordination)

leg sjuksköterska ev få tillfällig ordination av kardiolog/medicinjour i tjänst i region Gävleborg med samverkansparters. Ev ordination och beslut dokumenteras noggrant i journal.

Dokumentation

Behandlingar och undersökningar ska vara väldokumenterade på ett enhetligt sätt, enligt avdelningens dokumentationsriktlinjer. Oväntade symtom som misstänks kopplade till l-m skall rapporteras vidare i vårdkedjan och avvikelse skall skrivas.