8.7. Ångest

Vuxen

Initial bedömning

Ångest är en stark rädsla eller oro, som kan ta kroppsliga uttryck. Stark oro som håller i sig under en längre tid, samt påverkar mående och aktiviteter i dagliga livet (ADL) kallas ångest. Ångest är automatiska reaktioner från nervsystemet . Symtomen uppstår p.g.a. att kroppen försöker hantera en situation genom att öka mängden stresshormoner i blodet. Vid panikångest hyperventilerar patienten ofta vilket medför lägre koldioxidhalt i blodet och därmed t.ex. stickningar/domningar i extremiteter och ansikte som följd.

Riktad anamnes

S

Hur manifesterar sig patientens ångest?

O

När debuterade besvären?

P

Har besvären sett likadana ut sedan debut? Eskalerat?

Q

Kan ångesten avledas (tex samtal, fysisk aktivitet)?

R

S

Panikångestattacker? Strategier? Självskadebeteende?

T

A

M

Förändrad medicinering? Aktuell medicinering?

P

Riskbruk? Sjukdom?

L

E

Utlösande händelse?

Primär bedömning

Sekundär bedömning

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

Riktad

  • EKG om somatisk orsak misstänks
  • Suicidriskbedömning, kap. 8.1 ska ses som ett hjälpmedel och används för att komma fram till hur patientens vidare vård ska se ut.
  • CIWA-skattning, kap. 8.1. om misstanke om riskbruk/abstinens.
  • BVC-skattning, kap. 1.1.

Behandling

Amb.sjkv.

Ssk

Övervakning

Tänk på