8.6. Mani/hypomani

Vuxen

Initial bedömning

Vid maniskt tillstånd har patienten mycket energi och kan känna sig kreativ, rastlös, svårt att hindra sina idéer/impulser och det är vanligt med ett minskat sömnbehov. Vid hypomani är de överaktiva symtomen lindrigare. En kraftig mani kan leda till att patienten uppfattar och tolkar verkligheten annorlunda.

Riktad anamnes

S

Hur beter sig patienten vid undersökning? Pratar fort/osammanhängande/svårt att sitta still?

O

När debuterade besvären?

P

Har besvären sett likadana ut sedan debut? Eskalerat?

Q

Hur ser sömnmönstret ut? Rastlös?

R

S

Hur uppfattas verkligheten? Kan patienten sköta dagliga sysslor (ADL)?

T

A

M

Förändrad medicinering? Aktuell medicinering?

P

Riskbruk? Sjukdom?

L

E

Utlösande händelse?

Primär bedömning

Sekundär bedömning

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

Riktad

  • EKG , vid misstanke om substansutlöst mani
  • Suicidriskbedömning, kap. 8.1 ska ses som ett hjälpmedel och används för att komma fram till hur patientens vidare vård ska se ut.
  • CIWA-skattning, kap. 8.1. om misstanke om riskbruk/abstinens.

Behandling

Amb.sjkv.

Övervakning

Tänk på