8.5. Sömnstörning

Vuxen

Initial bedömning

Sömnstörning (dyssomni) är ett mycket vanligt symtom som förekommer vid olika psykiatriska och somatiska problem. Psykiatriska orsaker till sömnstörning kan bl.a. vara:

Riktad anamnes

S

Hur ser aktuell sömnstatus ut?

O

När debuterade besvären?

P

Förvärras eller lindras besvären av något? Liggande läge (hjärtsvikt/gastrit)?

Q

Hur ser sömnmönstret ut?

R

S

Hur många timmar? Sover på dagen?

T

A

M

Förändrad medicinering? Aktuell medicinering?

P

Riskbruk? Sjukdom?

L

Intag av föda, dryck, elimination innan/under natten?

E

Utlösande händelse?

Primär bedömning

Sekundär bedömning

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

  • B-glukos

Riktad

  • Suicidriskbedömning, kap. 8.1 ska ses som ett hjälpmedel och används för att komma fram till hur patientens vidare vård ska se ut.
  • CIWA-skattning, kap. 8.1 om misstanke om riskbruk/abstinens.

Behandling

Amb.sjkv.

Övervakning

Tänk på