8.3. Journalhantering

Styrande dokument

Journalföring och dokumentation – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gävleborg dokument id: 09-44613.

Skyldighet föreligger enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) , Patientdatalagen (2008:355), att föra patientjournal och ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten.

Passning: Journal behöver inte upprättas

Assistans: Avlämnande bil ansvarar för att journal skriv och vem som gjort vad. Assistansen skriver och hänvisar till rätt journal.

Bom: Journal ska skrivas

Provtagning för polisen: Journal ska skrivas, se särskild rutin, kap. 8.21

Vårdaren i ambulansteamet ansvarar för