8.21. Provtagning för polisen

Styrande dokument

Provtagning för polisen dokument id: 09-38263

Vakthavande befäl vid polisen bedömer när ambulanspersonalen, i mån av tid, ska åka till polishäktet för att ta blodprovet då en bedömning är gjord att personen är aggressiv/våldsam.

Mottagningens personal får aldrig lämnas ensam med den misstänkte och polisen skall alltid medverka så att provtagningen kan ske utan risk för personalen. Det är personalens säkerhet som går i första hand.

Kom ihåg att dessa personer är tvångsomhändertagna och kanske inte är helt samarbetsvilliga vilket kan innebära risk för hot och våld.

Provtagning

Provtagningen skall ske av leg sjuksköterska. Provtagaren skall på polisens dokument signera att denne utfört provtagningen.

Tvätta stickstället med vatten eller därför avsedd tvättvätska men inte vanliga spritsuddar då dessa kan förorena provet.

Hantera allt blod som smittförande och tänk på hygienkrav och egenskydd. Som vid all kontakt med blod och stickande föremål så krävs det noggrannhet och försiktighet.

Provtagaren signerar att denne utfört blodprovet.

Polisen ansvarar för rör och remisshantering efter att blodprovet är taget.

Registrering och dokumentation