8.19. Läkarstöd BUS

Styrande dokument

Läkarstöd BUS- samverkan BUS och VO Ambulans, Region Gävleborg dokument id: 01-260553.

För stabila patienter: