8.18. Läkarstöd Ljusdal

Styrande dokument

Läkarstöd Ljusdal området samverkan mellan primärvården Ljusdal och VO Ambulans dokument id: 09-210485.

Bakgrund

Samarbetet syftar till att skapa ett läkarstöd till ambulansbesättningen för att ge våra patienter rätt vård, behandling/läkemedel utöver behandlingsriktlinjer, vb transport till rätt vårdnivå.

Beskrivning

Kontakt med läkarstöd