8.17. Läkarstöd område mitt

Styrande dokument

Läkarstöd- samverkan Aleris och VO Ambulans område mitt dokument id: 09-200029

Bakgrund

Samarbetet syftar till att skapa ett läkarstöd till ambulansbesättningen för att ge våra patienter rätt vård, bästa möjliga behandling, på rätt vårdnivå i rätt tid

Beskrivning

Kontakt med läkarstöd