8.16. Information om hjärtpump

Nytt hjärtsviktshjälpmedel – pump som inopereras

  • Minst 2 patiener inom Region Gävleborg har försetts med pump
  • Vid HLR eller annan akut situation, vg se nedan instruktion
  • Alla medicinska tillstånd förutom akuta hjärtproblem (ex.vis hjärtstopp) hanteras som för patienter utan hjärtpump

Vid problem hörs ett ljudlarm och ett meddelande visas på styrenheten

I händelse av larm Ring ALLTID:

Dagtid (08-16) telenr. 073-699 88 43

Jourtid telenr. 08-517 748 99

AKUT SITUATION

Ring ALLTID:

Dagtid (08-16) telenr. 073-699 88 43

Jourtid telenr. 08-517 748 99

Transport snarast via akutmottagning Gävle, Hudiksvall, Bollnäs eller till Thorax IVA, UAS alt KS Solna

Det kan vara svårt eller omöjligt att känna patientens puls

Det kan vara svårt eller omöjligt att höra blodtrycket

Utför inte bröstkompressioner, manuella eller mekaniska innan kontakt med thoraxkliniken, nummer se ovan.

  • OK att defibrillera – ingenting behöver kopplas från
  • OK att ventilera
  • OK att ge IV-vätska, övriga läkemedel enligt A-HLR schema

Patienten tar antikoagulantia bl a warfarin (Waran)

Patient och anhöriga har gått utbildning om hjärtpumpen, lyssna på dem!

Medtag extrabatterier, batteriladdare och extra styrenhet till sjukhus om möjligt