8.10. Riskbruk/beroende

Vuxen

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Hur uppträder patienten? Påverkad?

O

När debuterade avvikande symtom? Ex tremor, oro, illamående?

P

Har besvären sett likadana ut sedan debut? Eskalerat?

Q

Kan symtomen lindras?

R

S

T

Hur länge har patienten haft symtom? Hur länge sedan senaste drog?

A

M

Förändrad medicinering? Aktuell medicinering? Självmedicinering?

P

Psykisk/somatisk sjukdom?

L

E

Utlösande händelse?

Primär bedömning

Sekundär bedömning

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

Riktad

  • EKG om intox misstänkts
  • AKUT-test vid medvetandepåverkan
  • Suicidriskbedömning, kap. 8.1 ska ses som ett hjälpmedel och används för att komma fram till hur patientens vidare vård ska se ut.
  • CIWA-skattning, kap. 8.1 om misstanke om riskbruk/abstinens.

Behandling

Amb.sjkv.

Övervakning

Tänk på