7.5. Yrsel

Vuxen

Ö05

Orsak

Central

Perifer

Stroke/skallskador

Blodtrycksrelaterad-hypotoni/arytmi

Läkemedelsutlöst

Infektion (encefalit)

Psykogen ex. ångest, depression, fobi

Migrän

Störning från inneröra

Rörelsesjuka/åksjuka

Vestibularisneurit

Störning från proprioception

Synutlöst

Godartad lägesyrsel

Herpes zoster oticus

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Känsla av störd läges, rumsuppfattning. Nedsatt hörsel och/eller tinnitus. Illamående/kräkning. Skalltrauma

O

Plötsligt/smygande

P

Lägesberoende

Q

Rotatorisk (karusellkänsla).

Icke rotatorisk (ostadighetskänsla). Illamående/kräkning. Smärta. Kontinuerliga/intermittenta symtom

R

S

Syncope. Samtidiga neurologiska symtom

T

A

M

Antihypertensiva. aAxiolytika. Antidepressiva. Antipsykotika. Antikoagulantia. Förändrad medicinering

P

Depression. Ångest. Oro. Hjärtkärlsjd. Infektion.Stroke. Stress. Ögonsjd. Öronsjd. Migrän. Yrselsjd

L

E

Trauma. Infektion


Riktad undersökning

Specifik behandling

Ssk

Vid illamående:

Specifik övervakning