7.4. Yrsel

Vuxen

Ö05

Orsak

Central

Perifer

Stroke/skallskador

Blodtrycksrelaterad-hypotoni/arytmi

Läkemedelsutlöst

Infektion (encefalit)

Psykogen ex. ångest, depression, fobi

Migrän

Störning från inneröra

Rörelsesjuka/åksjuka

Vestibularisneurit

Störning från proprioception

Synutlöst

Godartad lägesyrsel

Herpes zoster oticus

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Känsla av stört läges, rumsuppfattning. Nedsatt hörsel och/eller tinnitus. Illamående/kräkning. Skalltrauma

O

Plötsligt/smygande

P

Lägesberoende

Q

Rotatorisk (karusellkänsla).

Icke rotatorisk (ostadighetskänsla). Illamående/kräkning. Smärta. Kontinuerliga/intermittenta symtom

R

S

Syncope. Samtidiga neurologiska symtom

T

A

M

Antihypertensiva. Axiolytika. Antidepressiva. Antipsykotika. Antikoagulantia. Förändrad medicinering

P

Depression. Ångest. Oro. Hjärtkärlsjukdom. Infektion. Stroke. Stress. Ögonsjukdom. Öronsjukdom. Migrän. Yrselsjukdom.

L

E

Trauma. Infektion


Riktad undersökning

B-glukos

Neurologisk undersökning

Nystagmus

EKG

Behandling

Amb.sjukv.

-

Ssk

Vid illamående:

Vid hypertoni:

Specifik övervakning

Tänk på

-