7.4. Ryggskott - lumbago

Vuxen

Ö04

Orsak

Okänd

Spinal stenos

Vridning/lyft

Kotkompression

Diskbråck

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Miktionssvårigheter. Känselnedsättning

O

Ofta hastigt insättande t ex efter lyft. Ibland debut på morgonen

P

Förvärras av rörelser

Q

Kraftig

R

Lokaliserat till ryggslutet. Ev utstrålning till ena/båda benen

S

T

A

M

Smärtstillande

P

Tidigare ryggskott, diskbråck, benskörhet, tumör, spinal stenos

L

E

Lyft. Rörelse. Vaknade med symtom

Riktad undersökning

Klarar patienten liggande, att lyfta benen. Känselnedsättning i ben/underliv.

Blåsfylllnad.Funktionell scolios

Specifik behandling

Amb.sjkv

Ssk

Smärtbehandling endast till kontaktbar patient se kap. 1.2

Vid illamående/kräkning:


Överrigt