7.2. Näsblödning, spontan

Vuxen

Ö02

Orsak

Nysning, näspetning, slag

Slemhinneförändring- förkylning, nässpray

Främmande kropp

Tumör

Defekta blodkärl

Koagulationspåverkan: Sjukdom/ A-K/ NSAID/ ASA behandling

Initial bedömning

X-ABCDE

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Blödning framåt/bakåt vid upprät huvudställning. Ortostatism. Blodig kräkning

O

Trauma. Förkylning. Läkemedelsbehandling

P

Q

Vilken näsborre statade. Pulserande.

Blod i svalget – bakre blödning

R

S

Konstant., Intermittent

T

A

Som ger kraftiga nysningar

M

Antikoagulantia, NSAID, ASA

P

Tidigare näsblödningar – behandlingar. Koagulationspåverkan

L

E

ÖLI. Trauma


Riktad undersökning

Koagel i näsan. Blod i svalget

Behandling

Amb.sjkv

Fortsatt kraftig blödning efter 10 min kompression:

Fortsatt blödning trots ovanstående - misstanke om bakre blödning:


Ssk

Misstanke om bakre blödning:

Tamponader ger vanligen smärta:

Medvetslös patient med luftvägsproblem pga icke stoppad blödning

Specifik övervakning

-

Tänk på