7.1. Akut kortisolbrist

Vuxen

Ö01

Akut binjurebarksvikt, Addisonkris

Orsak

Binjurebarksinsufficiens (primär, Addisons sjd)

Kronisk kortisonbeh (systemisk)

Hypofyssjd

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Trötthet, allmän svaghet. Hypotoni. Tachycardi. Avmagring. Hyperpigmentering. Buksmärta. Illamående/kräkningar. ”Saltsug”. Feber

O

Infektion. Förändrad läkemedelsbehandling

P

Q

R

S

Addisonkris utlöses av annan sjukdom/stress

T

Symtomdebut. Krissymtom,

A

M

Kortisonbehandling. Ej tagit kortison

P

Känd Addisons sjukdom. Andra autoimmuna sjd ex diabetes typ 1, hypothyreos, B12-brist

L

E

Infektion. Annan svår stress

Riktad undersökning

B-glukos

Rytmövervakning

Behandling

Amb.sjkv

-


Ssk

Specifik övervakning

Tänk på