7.1. Akut kortisolbrist

Vuxen

Ö01

Akut binjurebarksvikt, Addisonkris

Orsak

Binjurebarksinsufficiens (primär, Addisons sjd)

Kronisk kortisonbeh (systemisk)

Hypofyssjd

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Trötthet, allmän svaghet. Hypotoni. Tachycardi. Avmagring. Hyperpigmentering. Buksmärta. Illamående/kräkningar. ”Saltsug”. Feber

O

Infektion. Förändrad läkemedelsbehandling

P

Q

R

S

Addisonkris utlöses av annan sjd/stress

T

Symtomdebut. Krissymtom,

A

M

Kortisonbehandling. Ej tagit kortison

P

Känd Addisons sjukdom. Andra autoimmuna sjd ex diabetes typ 1, hypothyreos, B12-brist

L

E

Infektion. Annan svår stress

Riktad undersökning

P-glukos

Rytmövervakning

Specifik behandling

Amb.sjkv


Ssk

Specifik övervakning

Övrigt

Akut kortisolbrist är ett livshotande tillstånd som kräver snabb behandling.

Dödsorsaken är vätskebrist med hypotension/chock.

Kortisonbehandlade patienter med feber, infektion, illamående, kräkningar eller diarré ska utan fördröjning ges behandling.

Behandling ges oavsett om patienten har ökat sin perorala kortisondos.

Kontrollera om patienten har informationskort: