6.9. Hypotermi - kroppstemp < 35C

Vuxen

T10

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning, kroppstemperatur samt hur snabbt kroppen blev nedkyld

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

Förlamning kan ge snabbare nedkylning

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen. Intoxikation

Riktad undersökning

Snö/is i luftvägar/ andra skador ej förenliga med liv

Svårt att avgöra om hjärtaktivitet finns

Hjärtstopp hos svårt hypoterm patient kan endast konstateras med EKG

P-glukos vid medvetandepåverkan


Specifik behandling

Amb.sjkv

Ssk

Smärtbehandling endast till kontaktbar patient, se kap. 6.1, kap. 1.2.

Avstå från HLR på plats kan vara aktuellt om: