6.9. Hypotermi - kroppstemp < 35°C

Vuxen

T10

Primär bedömning

X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

  • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning, kroppstemperatur samt hur snabbt kroppen blev nedkyld

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

Förlamning kan ge snabbare nedkylning

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen. Intoxikation

Riktad undersökning

Snö/is i luftvägar/ andra skador ej förenliga med liv

Svårt att avgöra om hjärtaktivitet finns

Hjärtstopp hos svårt hypoterm patient kan endast konstateras med EKG

B-glukos vid medvetandepåverkan


Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid hypotension (SBT <80-90)

Smärtbehandling:

Specifik övervakning

-

Tänk på