6.8. Extremitetsskada

Vuxen

T08-09

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning. Påverkat distalstatus = hotad extremitet

Lårbensfraktur kan blöda 1-2 liter. Underbensfraktur 0,5-1 liter

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockad. antikoagulantia

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen?

Riktad undersökning

Lokal smärta, svullnad/hematom, hudskada, felställning, öppen/sluten fraktur. Luxation av led

Distalstatus: puls, temp, sensorik och motorik

Oproportionerligt svår smärta i svullen/spänd extremitet: misstänk compartment-syndrom

Nedsatt sensorik/motorik och pulsförlust, sena tecken på compartmentsyndrom

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv

Frakturer

Luxationer

Grovreponering vid känsel- och/eller cirkulationsstörning, alt kraftig felställning:

Amputation, lägg först tryckförband, om ej stopp – avsnörningsförband (se kap. 12.1)

Ssk

Vätske- och smärtbehandling se kap. 6.1, kap. 1.2

Specifik övervakning