6.8. Extremitetsskada

Vuxen

T08-09

Primär bedömning

X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning. Påverkat distalstatus = hotad extremitet

Påverkat distalstatus = hotad extremitet

Lårbensfraktur kan blöda 1-2 liter. Underbensfraktur 0,5-1 liter

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockad. antikoagulantia

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen?

Riktad undersökning

Lokal smärta, svullnad/hematom, hudskada, felställning, öppen/sluten fraktur. Luxation av led

Distalstatus: puls, temp, sensorik och motorik

Oproportionerligt svår smärta i svullen/spänd extremitet: misstänk compartment-syndrom

Nedsatt sensorik/motorik och pulsförlust, sena tecken på compartmentsyndrom

B-glukos vid medvetandepåverkan

Behandling

Amb.sjkv

Frakturer:

Luxationer:

Grovreponering vid känsel- och/eller cirkulationsstörning, alt kraftig felställning:

Ssk

Specifik övervakning

Tänk på

-