6.7. Dykeriolycka - apparatdyk

Vuxen

T07

Dekompressionssjuka – Ev kvävebubblor som ev ger symtom vid för snabb uppstigning. Kan likna t ex stroke om blodkärl i CNS blockeras. Symtomdebut inom minuter till flera dygn

Lindriga symtom:

Allvarliga symtom:

Lungbristning – inandad luft på djup expanderar vid uppstigning

Primär bedömning

  • ABCDE
  • Svårighetsgrad avgörs av ev fynd i primär undersökning
  • Oxygen behandling 100 % omedelbart!

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Annat trauma. Dykinfo: djup, tid, andningsgas, dyktabell. Upprepat dyk. Fysisk ansträngning. Hypotermi. Vätskekarens. Parkamrat

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Specifikbehandling

Amb.sjkv

Vid trauma:

Ssk

Övrigt