6.7. Dykeriolycka - apparatdyk

Vuxen

T07

Dekompressionssjuka – Löst kvävgas frigörs och bildar bubblor som samlas i symtomgivande organ vid för snabb uppstigning. Symtom kan komma från ett par timmar upp till 24-36 tim efter dyk.

Lindriga symtom:

Allvarliga symtom:

Lungbristning – Gas expanderar så att lungan brister vid för snabb trycksänkning och ger upphov till arteriella gasembolier. Dessa symtom är allvarliga och kommer akut.

Primär bedömning

X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

  • Svårighetsgrad avgörs av ev fynd i primär undersökning
  • Oxygen behandling 100 % omedelbart!

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Annat trauma. Dykinfo: djup, tid, andningsgas, dyktabell. Upprepat dyk. Fysisk ansträngning. Hypotermi. Vätskekarens. Parkamrat

A

M

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Behandling

Amb.sjkv

Vid trauma:

Ssk

Specifik övervakning

-

Tänk på