6.6. Drunkningstillbud

Vuxen

T06

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning

Beakta tid under vatten, vattentemperatur

Immobilisera drunkningstillbud i samband med dykning i grunt vatten

Vid symtom i samband med dykning se även T07.

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 6.1)

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockad

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen. Alkohol/droger

Riktad undersökning

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv

Vid trauma:

Vid HLR på hypoterm patient:


Ssk


Anessk

Övrigt