6.6. Drunkningstillbud

Vuxen

T06

Primär bedömning

X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning

Beakta tid under vatten, temperatur i vattnet >6 eller <6

OBS ev spinal skada vid drunkningstillbud i samband med dykning i grunt vatten

Vid symtom i samband med dykning se även kap. 6.7 (dykeriolycka).

Sekundär bedömning

Först då livshotande tillstånd identifierats och åtgärdats (se Trauma allmänt, kap. 6.1).

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockad

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen. Alkohol/droger

Riktad undersökning

B-glukos vid medvetandepåverkan

Behandling

Amb.sjkv

Vid trauma:

Vid HLR situation, se kap. 10.3. Hjärtstopp vid drunkning.

Vid HLR på hypoterm patient, se kap. 10.4. Hjärtstopp vid hypotermi.


Ssk


Anessk

Specifik övervakning

-

Tänk på