6.5. Bäckenskada

Vuxen

T05

Primär bedömning

X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning

Allvarlig bäckenfraktur ofta associerad med chock, buk-, spinal skada

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

Gravid

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Kontusioner/sår

Palpera ej bäcken! Fråga om bäckensmärtor

B-glukos vid medvetandepåverkan


Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Specifik övervakning

-

Tänk på