6.4. Bukskada

Vuxen

T04

Primär bedömning

X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning

Oklar chock vid multitrauma är ofta blödning i buk.

Bukskada = ökad risk för samtidig thorax-, bäcken-, spinal skada

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

Gravid

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Observera ev kontusioner/sår

Palpera efter ömhet/svullnad/spänd buk

Misstanke om andra skador

B-glukos vid medvetandepåverkan

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vätske- och smärtbehandling

Specifik övervakning

-

Tänk på

-