6.4. Bukskada

Vuxen

T04

Primär bedömning

ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning

Oklar chock vid multitrauma är ofta blödning i buk. Bukskada = ökad risk för samtidig thorax-, bäcken-, spinal skada

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

Gravid

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Observera ev kontusioner/sår

Palpera efter ömhet/svullnad/spänd buk

Misstanke om andra skador

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vätske- och smärtbehandling se kap. 6.1, kap. 1.2