6.3. Brännskada/frätskada

Vuxen

T03

Primär bedömning

ABCDE

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning samt brännskadans omfattning och djup

Vid cirkulationspåverkan misstänk annan skada

Medvetandepåverkan/ischemitecken på EKG vid brand i slutet utrymme –misstänk CO/ cyanidintox

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

Brand i slutet utrymme, exponering för rökgaser. Ta reda på vilket ämne vid frätskada

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

L

E

Medicinskt tillstånd orsakat händelsen?

Riktad undersökning

Inhalationsbrännskada (hosta, dyspné, stridor, sot i luftvägarna, svedda ögonbryn, lungödem), brännskada i ansikte?

Lindrig CO/CN intox, neurologisk påverkan, ischemi tecken EKG

Brännskadans omfattning (9 % -regeln) och djup (delhud-/fullhud)

Utbredning av ev frätskada (9 % -regeln) och djup

Elektrisk brännskada: ingångs- och utgångsskada

P-glukos vid medvetandepåverkan

Specifik Behandling

Amb.sjkv

Inhalation av brandrök:


Ssk

Vid hosta, luftvägssymtom (se kap. 2.6 CO-intox):

Brandröksförgiftning – medvetandesänkning/neurologisk påverkan/ischemitecken på EKG:


Anessk

9 % -regeln : Kroppsdelarnas procentuella del av totala kroppsytan. Patientens handflata motsvarar ca 1 % av kroppsytan.