6.2. Ansiktsskada

Vuxen

T02

Primär bedömning

ABCDE

Ansiktsskador kan vara kombinerade med luftvägs-, skall- och nackskador

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockare Antikoagulantia

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen?

Riktad undersökning

Luftvägspåverkan av svullnad, blödning, fraktur, lösa tänder etc

Larynxskada, heshet? Svullnad på halsen?

Medvetandepåverkan pga skallskada? Dubbelseende pga nervskada?

P-glukos vd medvetandepåverkan

Halsryggskada?

Palpera svullnad. Hak? Felställning?

Bettasymmetri? Tandskador?

Specifik

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Anessk

Specifik övervakning

EKG