6.15. Ögonskada

Vuxen

T15

Primär bedömning

X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning

Ögonskador vara isolerade eller del av omfattande skador i ansikte/huvud. Samtidiga skador på halsryggen kan föreligga

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Utlösande ämne vid kem/frätskada

A

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

Linser. Tidigare kända ögonproblem

L

E

Medicinska tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Bedöm grov synskärpa.

Inspektera ögat efter tecken på irritation (rodnad, svullnad, blödning, sårskada, tårsekretion).

Behandling

Amb.sjkv

Ta ur eventuella kontaktlinser

Vid kemskada i ögat:

Vid tårgasexponering:

Vid etsande/frätande ämnen:


Ssk

Vid svåra ögonsmärtor:

Specifik övervakning

-

Tänk på