6.15. Ögonskada

Vuxen

T15

Primär bedömning

ABCDE

Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning

Ögonskador vara isolerade eller del av omfattande skador i ansikte/huvud. Samtidiga skador på halsryggen kan föreligga

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Utlösande ämne vid kem/frätskada

A

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

Linser. Tidigare kända ögonproblem

L

E

Medicinska tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Bedöm grov synskärpa, inspektera ögat efter tecken på irritation

Specifik behandling

Amb.sjkv

Vid tårgasexponering:

Vid etsande/frätande ämnen:


Ssk

Vid svåra ögonsmärtor:

Övrigt

Ögonskador får ej hindra upptäckt av andra skador/fördröja avtransport av kritiskt skadad patient

Kem/frätskada åtgärdas med riklig spolning

Om tillståndet ej faller inom ramen för patientstyrning mot Primärvården, kontakta ögonjour innan transport

Vid sekundäruppdrag är det avsändande läkare som ansvarar för att kontakt med ögonjour upprättats innan transport beställs, se kap. 8.12