6.13. Spinal skada

Vuxen

T13

Primär bedömning

X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

Svårighetsgraden avgörs av fynden i den primära bedömningen samt skadenivå vid neurologisk undersökning samt skademekanism.

Lågt blodtryck eller hypoxi i samband med spinal skada ger sämre prognos.

Spinal skada kan medföra ökad risk för hypotermi och andningspåverkan över tid.

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Övergående medvetandeförlust

A

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Andningsdjup/frekvens. Höga spinala skador – påverkad andning

Neurogen chock: varm, torr hud nedom skadenivån, normal/lätt sänkt puls

Palpera nacke, hela ryggen efter asymmetri, smärta/ömhet

Skatta grovt skadenivå (bröstvårtor Th4, navel Th10

B-glukos vid medvetandepåverkan

Behandling

Amb.sjkv


Ssk

Smärtbehandling endast till kontaktbar patient, se kap. 6.1, kap. 1.2

Vid hypotension:

Vid illamående/kräkning:


Anessk

Inadekvat andning och > 20 min transporttid:

Specifik övervakning

-

Tänk på