6.12. Skallskada

Vuxen

T12

Primär bedömning

X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

  • Svårighetsgrad avgörs av ev fynd i primär bedömning
  • Kontrollera fri luftväg, tillräcklig ventilation

Skallskada medför ökad risk för samtidig nackskada

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

Medvetandeförlust hur länge

A

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

L

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen

Riktad undersökning

Inspektera/palpera huvud, nacke, spinalutskott efter skador/frakturer

”Battle´s sign”/”Brillen-hematom”

Fördjupad neurologisk undersökning. Tecken till inklämning. Pupiller

Likvor/blod ur näsa/öra

Blodtrycksfall beror ej på intrakraniell skallskada – leta efter annan orsak!

Skallskada ofta associerat med andra skador

B-glukos vid medvetandepåverkan

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Vid kramper

Vid hypotension (SBT-<80-90)

Vid RLS 4-8

Anessk

RLS 4-8 och om > 15 min transporttid

Överväg hyperventilation om RLS 7-8, kontrollera utandad koldioxid

Tidalvolym 8-10 ml/kg 100 % oxygen

Normoventilation

Hyperventilation

Vuxen pat

12 andetag/min

20-24 andetag/min

EtCO2

4,7- 5,3 kPa

4,0-4,5 kPa

Specifik övervakning

RLS, pupiller och extremitetsrörlighet var 5-10:e min

Tänk på