6.11. Kemisk olycka

Vuxen

T

Orsak

Gaser:

ex: het gas, ex brandgaser

Retande gas, ex klor, ammoniak, syror

Systemtoxisk gas, ex cyanväte, svavelväte

Inert gas, ex lustgas, gasol

Syror:

ex saltsyra, salpetersyra, svavelsyra

Alkali:

ex lut, kaustiksoda (obs symtom kommer efter timmar)

Korrosiva ämnen

Radioaktiva ämnen

Anamnes

Symtom

Livräddande sanering på skadeplats i het/varm zon utförs av räddningstjänst

Fullständig personsanering vid fasta saneringsstationer vid AM Gävle/Hudiksvalls sjukhus utförs av AM personal

Undersökningar, om möjligt (sanerade personer, öppna ej ev ”paketering)

Luftväg:

Fri luftväg, stridor?

Andning

Andningsmönster, frekvens, saturation (osäkert värde vid rökskada)

Cirkulation

Pulsfrekvens, blodtryck, perifer cirkulation (kapillär återfyllnad)

Medvetande

Vakenhetsgrad, neurologi

Kroppsundersökning

Lokalisation, utbredning (9 % -regeln), djup vid brännskada

EKG

Hjärtfrekvens, arytmier

Behandling

Om livräddande sanering -”paketering” bryts endast för livräddande åtgärder – HLR

Amb.sjkv

Ssk

Vid hosta, luftvägssymtom:

Vid inhalation av retande gas:

Vid brandröksförgiftning:

– se kap. 2.6

Specifik övervakning

-

Tänk på