6.10. Höftfraktur, lågenergi

Vuxen

T11

Primär bedömning

X-ABCDE – Livshotande tillstånd korrigeras omedelbart.

  • Svårighetsgrad avgörs av fynd i primär bedömning
  • Proximal femurfraktur, sällan livshotande, beakta bakomliggande sjukdomar
  • Viktigt med genomtänkt omhändertagande för utgången!

Sekundär bedömning

Riktad anamnes

S

A

M

β-blockad. Antikoagulantia

P

L

Näringsintag senaste tiden. Dehydrerad. Hypoterm

E

Medicinskt tillstånd som orsakat händelsen. Syncope, stroke, hjärtarytmi

Riktad undersökning

Benförkortning. Utåtrotation

Lokal smärta, svullnad/hematom, hudskada (trycksår, blåsor)

Distalstatus: pulsar, sensorik, motorik

Andra skador?

EKG på vid indikation


Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Specifik övervakning

-

Tänk på

-