5.5. Mag-/tarmblödning

Vuxen

B05

Orsak

Magsår

Tumör

Trauma

Esofagus varicer

Näsblödning (kap. 7.2)

Kirurgi

Inflammatorisk tarmsjukdom

Kärlmissbildning

Hemorrojder

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Illamående, kräkning, avföring, nedsatt ork, svimning

O

Plötsligt, smygande

P

Förvärras/lindras besvären av något (matintag, läkemedel), kroppsläge?

Q

Frekvens, färg, utseende på kräkning/avföring

R

S

Volym, frekvens

T

A

M

Antikoagulantia, förändrad medicinering, naturläkemedel

P

Tidigare GI-blödning, missbruk, leversjukdom, anemi

L

Intag föda, dryck, elimination

E

Fler sjuka i omgivningen, utlandsresa, nyligen opererad mun/svalg/GI

Undersökning

Generell, lokaliserad smärta

EKG

Behandling

Amb.sjkv.

-

Ssk

Vid BT < 90 och påverkad patient:

Vid smärta

Vid illamående:


Specifik övervakning

Överväg rytmövervakning

Tänk på