5.4. Illamående/kräkning

Vuxen

B04

Orsak

Infektion

Förgiftning

Migrän

Matförgiftning

Intoxikation (kap. 4.4)

Kirurgi

Yrsel (kap. 7.5)

Skalltrauma (kap. 6.12)

Tumör

Hjärtinfarkt (kap. 3.1)

Sepsis (kap. 3.4)

Diabetes

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Feber, smärtor, skalltrauma, svimning, nedsatt ork

O

Plötsligt, smygande

P

Förvärras eller lindras besvären av något (matintag, läkemedel) Kroppsläge

Q

Frekvens, färg, utseende på kräkning

R

S

Volym? Frekvens?

T

I förhållande till födointag

A

M

Förändrad medicinering. Naturläkemedel

P

Missbruk, leversjukdom

L

Intag av föda, dryck, elimination, minskande urinmängder

E

Sjuka i omgivningen, utlandsresa, skalltrauma, svampintag, droger, giftexponering?

Undersökning

EKG på vid indikation

B-glukos

Behandling

Amb.sjkv.

Ssk

Vid hypotension och påverkad patient:

Vid illamående:

Specifik övervakning

Överväg EKG

Tänk på