5.3. Graviditetskomplikation

Vuxen

B03

Orsak

Riklig blödning

Extrauterin graviditet)

Buksmärta under graviditet

Navelsträngsframfall

Eklampsi och svår preeklampsi

Trauma – gravid kvinna

Ablatio placentae, placenta previa

Primär bedömning

Sekundär bedömning

S

Vilka besvär söker patienten för, värkar, karaktär, hur ofta, vattenavgång, fostervattenfärg, vaginal blödning, huvudvärk, kramper, lokalisation, frossa

O

Plötsligt, smygande

P

Förbättras i vänster sidoläge

Q

Kontinuerlig smärta, intervallsmärta, smärtkaraktär

R

Utstrålning

S

VAS, smärtvandring

T

A

Allergi

M

Aktuell medicinering, nyinsatta läkemedel, naturläkemedel

P

Tidigare graviditetskomplikationer, graviditetsvecka/beräknat partus, fosterläge, vilket barn i ordningen, tidigare sjukdom/ar

L

Intag föda dryck, elimination

E

Händelser innan symtomdebut, trauma, stigande BT vid kontroller, proteinuri

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

  • P-glukos

Riktad

Generell, lokaliserad smärta, spänd uterus

Dunkömhet över ländrygg, bråck, synlig blödning

Behandling

Specifik

Amb.sjkv.

Ssk

Vid symtomgivande hypotension (syst BT < 90 mmHg):

Vid kramper, se kap. 4.1. generella kramper:

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”.

Övervakning