5.3. Graviditetskomplikation

Vuxen

B03

Orsak

Riklig blödning

Extrauterin graviditet

Buksmärta under graviditet

Eklampsi och svår preeklampsi

Trauma – gravid kvinna

Ablatio placentae, placenta previa

Primär bedömning

Sekundär bedömning

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Vilka besvär söker patienten för, värkar, karaktär, hur ofta, vattenavgång, fostervattenfärg, vaginal blödning, huvudvärk, kramper, lokalisation, frossa

O

Plötsligt, smygande

P

Förbättras i vänster sidoläge

Q

Kontinuerlig smärta, intervallsmärta, smärtkaraktär

R

Utstrålning

S

VAS, smärtvandring

T

A

Allergi

M

Aktuell medicinering, nyinsatta läkemedel, naturläkemedel

P

Tidigare graviditetskomplikationer, graviditetsvecka/beräknat partus, fosterläge, vilket barn i ordningen, tidigare sjukdom/ar

L

Intag av föda dryck, elimination

E

Händelser innan symtomdebut, trauma, stigande BT vid kontroller, proteinuri

Undersökning

B-glukos

Generell, lokaliserad smärta

Spänd uterus

Dunkömhet över ländrygg

Bråck

Synlig blödning

Behandling

Amb.sjkv.

Ssk

Vid symtomgivande hypotension (syst BT < 90 mmHg):

Vid kramper före vecka 20 (uterus nedom naveln), se kap. 4.1. generella kramper:

På ordination av obstetriker

Ev. smärtlindring (efter kontakt med obstetriker/gynjour):


Specifik övervakning

Rytmövervakning

Tänk på