5.2. Förlossning

Vuxen

B02

Initial bedömning

A – Luftväg

Gravida har svullna slemhinnor. Var försiktig med mun-svalgtub/näskantarell

B – Andning

Viss fysiologisk hyperventilation och förhöjt andnings-medelläge

C – Cirkulation

Symtomgivande lågt blodtryck i liggande ev vena cava syndrom eller blödning

Högt blodtryck ev havandeskapsförgiftning

D – Medvetande

Havandeskapsförgiftning kan ge grumlat medvetande, ljus-känslighet och kramper

E – Kroppsundersökning

Ödem? Synlig pågående blödning? Känn över uterus!

Riktad anamnes

S

Vattenavgång? Blödning? Missfärgat fostervatten? Graviditetsvecka? Beräknad partus?

O

Värkdebut?

P

Q

Tid mellan värkar? Kontinuerlig smärta?

R

Utstrålning

S

Svårighetsgrad. VAS. Smärtvandring?

T

Hur länge? Liknande symtom tidigare?

A

M

P

Förstföderska? Tidigare förlossningar? Sectio? Diabetes? Hypertoni?

L

E

Trauma?

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

Riktad

Synlig fosterdel (huvud/hand/fot)? Navelsträng?

P-glukos vid diabetes

Behandling

Specifik

Amb.sjkv.


Ssk

Om BT < 90:

Vid kramper:


Övervakning


Övrigt

Kontakt tas med förlossningsavdelning och transport sker i första hand till närmsta sjukhus. Annan destination kan vara aktuell efter samråd mellan förlossningsavdelning, SOS och sjuksköterska i ambulans (gäller framförallt vid prematurt förlossningsarbete eller känd graviditetskomplikation) Om behov finns av högre kompetens under transport förs en dialog mellan sjuksköterska i ambulans och förlossningsavdelningen

Om en prematur förlossning/förlossning med risk ex.vis tvillingar bedöms vara omedelbart förestående sker snar transport till närmsta sjukhus med förlossningsavdelning oavsett platsläge. Patienten handläggs på akutmottagningen fram till platssituation kunnat lösas

Om ambulanssjuksköterska bedömer att fara för mammans liv föreligger sker transport till närmaste akutmottagning


Ta kontakt med förlossningen redan på väg ut till patienten vid pågående förlossning eller vid uppdrag där förlossning förväntas vara nära föresteånde!

Om förlossning ej kan undvikas – begär förstärkning!

Halvsittande med benen uppdragna


Sätesbjudning


Vid behov


Neonatal HLR

< vecka 22: ingen HLR

vecka 22 till 22+6: stötta med sugning, sidoläge, filtar – ingen HLR

≥ vecka 23: neonatal HLR! Se kap. 9.6


Blödning efter förlossning