5.1. Buksmärta

Vuxen

B01

Orsak

Appendicit

Pancreatit

Gynekologiska besvär

Cholecystit

Njursten

Extrauterin graviditet

Ileus

Urinretention

Hjärtinfarkt

Aortaaneurysm/dissektion

Trauma

Pneumoni

Porfyri

Primär bedömning

Sekundär bedömning

S

Illamående, kräkning, diarré, förstoppning, avföring – blod (röd, svart) avfärgad, lokalisation

O

Plötsligt, smygande

P

Rörelse, kroppsläge, böjda ben, matintag

Q

Kontinuerlig, intervall, karaktär

R

Utstrålning

S

VAS, smärtvandring

T

Hur länge? Liknande symtom tidigare?

A

NSAID

M

Förändring, naturläkemedel

P

Kända stensmärtor, graviditet

L

Intag föda, dryck, elimination

E

Specifik föda? Måltidsrelaterat?

Undersökning

Vitalparametrar

/status

Basal

  • P-glukos

Riktad

Generell, lokaliserad smärta

Dunkömhet

Pulserande resistens i buken, femoralispulsar, bråck

Urinretention

Sår, blåsbildning, missfärgning eller blekhet)

EKG på vid indikation

Behandling

Specifik

Amb.sjkv.

Ssk

Vid hypotension och påverkad patient:

Vid smärta se kap. 1.2 Smärtbehandling allmänt – vuxen

Vid illamående:

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 1.1.

Minskande smärtor VAS ≤ 3

Övervakning