5.1. Buksmärta

Vuxen

B01

Orsak

Appendicit

Pancreatit

Gynekologiska besvär

Divertikulit

Gallstensbesvär

Njursten

Tarmischemi

Extrauterin graviditet

Sepsis

Ileus

Urinretention

Hjärtinfarkt

Aortaaneurysm/dissektion

Trauma

Pneumoni

Primär bedömning

Sekundär bedömning

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

Illamående, kräkning, diarré, förstoppning, avföring – blod (röd, svart) avfärgad, lokalisation

O

Plötsligt, smygande

P

Rörelse, kroppsläge, böjda ben, matintag

Q

Kontinuerlig, intervall, karaktär

R

Utstrålning

S

VAS, smärtvandring

T

Hur länge? Liknande symtom tidigare?

A

NSAID

M

Förändring, naturläkemedel

P

Kända stensmärtor, graviditet

L

Intag av föda, dryck, elimination

E

Specifik föda? Måltidsrelaterat?

Riktad undersökning

Generell, lokaliserad smärta

Dunkömhet

Pulserande resistens i buken, femoralispulsar, bråck

Urinretention

Sår, blåsbildning, missfärgning eller blekhet)

EKG på vid indikation

B-glukos

Behandling

Amb.sjkv.

Ssk

Vid hypotension och påverkad patient:

Vid smärta:

Vid illamående:

Specifik övervakning

Överväg EKG

Tänk på