4.9. Medvetandepåverkan, ej trauma

Vuxen

M99

Orsak

Annan icke specificerad medvetandepåverkan

Omfattar ej följande orsaker:

Generella kramper (se kap. 4.1)

Hyperglykemi (se kap. 4.2)

Hypoglykemi (se kap. 4.3)

Intoxikation (se kap. 4.4)

Meningit (se kap. 4.5)

Stroke (se kap. 4.6)

Svår huvudvärk (se kap. 4.7)

Syncope/kortvarig medvetslöshet (se kap. 4.8)

Sepsis (se kap. 3.4)

Hjärtarytmi (se kap. 3.2)

Initial bedömning

Riktad anamnes

X- pågående livshotande blödning

  • Direkt manuellt tryck
  • Tryckförband
  • Avsnörande förband/Tourniquet

S

O

P

Q

R

S

T

A

M

P

L

E

Riktad undersökning

B-glukos. EKG

Behandling

Amb.sjkv

Ssk

Specifik övervakning

Tänk på

Dokumentera/rapportera trolig orsak till ev medvetandepåverkan