4.9. Medvetandepåverkan, ej trauma

Vuxen

M99

Orsak

Annan icke specificerad medvetandepåverkan

Omfattar ej följande orsaker:

Generella kramper (se kap. 4.1)

Hyperglykemi (se kap. 4.2)

Hypoglykemi (se kap. 4.3)

Intoxikation (se kap. 4.4)

Meningit (se kap. 4.5)

Stroke (se kap. 4.6)

Svår huvudvärk (se kap. 4.7)

Syncope/kortvarig medvetslöshet (se kap. 4.8)

Sepsis (se kap. 3.4)

Hjärtarytmi (se kap. 3.2)

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

O

P

Q

R

S

T

A

M

P

L

E

Riktad undersökning

P-glukos. EKG

Behandling Specifik

Amb.sjkv

Fri luftväg, assistera andningen vb, oxygen, venväg vb


Ssk

Specifik övervakning

Övrigt

Dokumentera trolig orsak till ev medvetandepåverkan