4.7. Huvudvärk

Vuxen

M07

Orsak

Intrakraniell process: tumör, abcess, blödning/emboli

Kärlutlöst: migrän, Horton

Temporalisarterit

Läkemedelsutlöst

Hypertoni

Spänningshuvudvärk

Meningit, kap. 4.5

Skalltrauma, kap. 6.12

Intoxikation, kap. 4.4

Preeklampsi, kap. 5.3

Initial bedömning

Riktad anamnes

S

Illamående/kräkning. Dimsyn. Dubbelseende. Ljus-/ljudkänslighet. Infektionssymtom.

O

Urakut eller tilltagande över timmar

P

Förvärras i liggande

Q

Dov, skarp, molande, pulserande. Fokal/global. Förändring

R

S

T

A

M

Nitroglycerin. Antihypertensiva. Migränläkemedel. Antikoagulantia.

P

Diabetes. Sen graviditet. Migrän/Horton.

L

E

Stress. Infektion. Skalltrauma.

Riktad undersökning

P-glukos. AKUT-test. Infektionstecken. Petekier. Nackstelhet. Ljuskänslighet. Ögonmotorik. Palpationsömhet tinningar.

Behandling Specifik

Amb.sjkv Fri luftväg , assistera andningen vb, oxygen, venvägvb

Ssk

Specifik övervakning

Övrigt